This is an example of a HTML caption with a link.

תקנון

 

תקנון

השימוש באתר

הינך נותן את הסכמתך בזאת כי בשימוש באתר סייטבילדר אתה מקבל עליך את כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. השמות "סייטבילדר", "אתר סייטבילדר" ו/או "הנהלת אתר סייטבילדר" משמשים בתנאי שימוש אלה כ- "החברה המפעילה".  

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם יהיו על פי החלטות הנהלת אתר סייטבילדר, ולך כמשתמש קצה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר סייטבילדר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. לפיכך, השימוש בשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של סייטבילדר מוגבל לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהנהלת אתר סייטבילדר. על משתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להנפיק רישיון, לבצע, להעתיק ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של סייטבילדר.

הנהלת אתר סייטבילדר רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לפיכך, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר סייטבילדר בנוגע לשינויים האמורים.

הנהלת אתר סייטבילדר אינה מתחייבת לכך שהשירות הניתן באתר סייטבילדר לא  יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא מוגן מפני גישה לא חוקית למחשבי סייטבילדר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל חברת סייטבילדר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-אתר סייטבילדר  לא יהא אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אתר סייטבילדר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר סייטבילדר או לחילופין אתרים מטעמו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר סייטבילדר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. הנהלת אתר סייטבילדר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, סייטבילדר אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ביקום ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך, אתר סייטבילדר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר בכל עת. בכל כניסה לאתר.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולסייטבילדר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי החברה אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי חברת סייטבילדר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט סייטבילדר - לרבות עיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של אתר סייטבילדר בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת אתר סייטבילדר בכתב ומראש. שמה של סייטבילדר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של סייטבילדר, הינם קניינה הבלעדי של סייטבילדר.

הנתונים שתמסור בעת מילוי טופס יצירת קשר ו/או  לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של סייטבילדר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עם הרישום במאגר המידע של סייטבילדר, יהא אתר סייטבילדר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהאתר עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל אתר סייטבילדר לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר סייטבילדר. במידה ואינך מסכים לקבל תוכן פירסומי מטעם אתר סייטבילדר, אתה רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך לקבל תוכן פירסומי דרך התיבת המייל.

למען הסר ספק, במידה ותנאי השימוש באתר יופרו, הנהלת אתר סייטבילדר רשאית לבצע מהלכים משפטיים אשר תוצאותיהם הם פיצויים בגין נזק, אובדן רווח הפסד, תשלום או כל הוצאה שמקוה בנזק שתיגרם לאתר סייטבילדר.

אתה תשפה את אתר סייטבילדר , עובדיו, מנהליו, בעלי מניות או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אבטחת מידע

הנהלת אתר סייטבילדר אינה מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.יישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אומנם אתר סייטבילדר מאובטח במערכות אבטחה מתקדמות המקטינות את הסיכויים לחדירה למחשבי החברה, אך אין בהם בטחון מוחלט.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר (החברה) רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

בניית אתר אינטרנט לעסק

סייטבילדר היא מערכת לבניית אתרי אינטרנט מתקדמת המאפשרת בניית אתרים לעסקים. תוך דקות תוכלו ליצור אתר אינטרנט משוכלל לעסק הכולל תמיכה בפייסבוק, טופס צור קשר, גלריית תמונות משוכללת, הוספת תוכן ללא הגבלה, אתר סלולארי מדליק ועוד המון יכולות הארוזות במערכת פשוטה ביותר ובעברית.

לחצו על "צור אתר" , הכניסו את הפרטים שלכם כולל הלוגו ותמונות אישיות מהעסק - ובלחיצת כפתור תקבלו אתר מהמם ומודרני.אנחנו מתמחים בבניית אתרי אינטרנט, פיתוח אפליקציות לפייסבוק, יצירת באזז ברשת, כתיבת תוכן ושיווק באינטרנט - איך אפשר לעזור לך?  צור קשר וספר לנו